I vår flock ingår en border collie, en jaktlabrador och en portugisisk vattenhund. Samtliga hundar är svenska viltspårschampions. Labradoren Merlin är dessutom nordisk viltspårschampion, det vill säga, han har championat i Sverige, Norge och Danmark.

Border collien Dexter är under träning och förhoppningsvis färdig för start 2019 i finska och norska spår.

Vår portugisiska vattenhund Våfflan hoppas vi kunna starta på norskt spår 2019.

Vi som är ViLT-spårarna heter Lena Lundin och Tina Fontler Lundin.

Lena är kursledare, spårläggare och viltspårsdomare och började sin viltspårskarriär för 10 år sedan. Hon har gått som apportör samt i eftersök i 10 år. Sedan december 2018 är Lena viltspårsdomare via Svenska Älghundsklubben Östra. Hon var med och startade viltspåret i Apollogruppen 2013. Apollogruppen blev Sveriges största viltspårsklubb. Lena har hjälpt cirka 300 ekipage till svenskt viltspårschampionat.  Lena förde fram sin jaktlabrador Merlin till ett Nordiskt championat i viltspår 2017.

Tina påbörjade sin viltspårskarriär 2015. Har i dag Våfflan, som är svensk viltspårschampion, och Dexter som är på väg mot ett Nordiskt viltspårschampionat.
Tina är kursledare och spårläggare.